Podpora
Qtermo

Podpora

Náš komplet sortiment Vám ponúkame so zárukou.
V prípade uplatnenia reklamácie môžete využiť náš prehľadný postup s podmienkami záruky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyberte akciu

qtermo.cz - špecialisti na tepelnú techniku

+ 421 42 222 5678

SR: Po-Pia 7:00-15:00

+ 420 2 22 22 5678

ČR: Po-Pia 7:00-15:00

Sme tu pre vás už od roku 2003
Podpora
Qtermo

Podpora

Náš komplet sortiment Vám ponúkame so zárukou.
V prípade uplatnenia reklamácie môžete využiť náš prehľadný postup s podmienkami záruky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyberte akciu

qtermo.cz - špecialisti na tepelnú techniku
S Vami od 2003

Podpora

Na stiahnutie

Objednávkový formulár pre špeciálne nádrže

Cenníky

Katalógy

Technické listy

Manuály

Prehlásenia o zhode

Certifikáty

Ostatné

Ako postupovať pri reklamácii?

Pripravte si dokumentáciu:

Doklad o kúpe reklamovaného výrobku a Záručný list od reklamovaného výrobku.

Z menu stránky vyberte položku PODPORA a z rolovacieho menu zvoľte nahlásenie servisu.

Prípadne zašlite reklamáciu na e-mail: „servis@qtermo.cz" s požadovanými údajmi:

* meno a priezvisko, adresa, tel.č.
* typ výrobku, výrobné číslo
* dátum nákupu
* popis závady výrobku
* Pokiaľ je možnosť zašlite fotodokumentáciu: záručný list výrobku, doklad o kúpe, foto zapojenia výrobku / potrebné pre urýchlenie servisného výjazdu/

Potvrdenie o zaregistrovaní servisu

Po nahlásení servisu Vám na Váš email bude odoslaná správa o zaregistrovaní servisu pod prideleným číslom a o kontaktovaní našim servisným technikom, ktorý si s Vami dohodne detaily ďalšieho postupu.

Podmienky záruky

1. Podmienky pre uplatnenie záruky
Záruka začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručný list musí byť riadne vyplnený (potvrdený dátum predaja a montáže).

Montáž výrobku musí byť realizovaná oprávnenou osobou! (potvrdené v záručnom liste alebo inak dokladované). Kupujúci si je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky preštudovať návody na montáž a použitie. Na výrobky dovezené zo zahraničia sa nevzťahuje záruka našej spoločnosti, ale len záruka výrobcu!

2. Zaniknutie záruky
Pokiaľ nespĺňa podmienky na uplatnenie záruky uvedené vyššie, kupujúci spôsobil poškodenie tovaru sám neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami, ak sú vady vzniknuté nerešpektovaním pokynov v návode na obsluhu, ak je poškodený výrobný štítok s výrobným číslom alebo na výrobku chýba.

Qtermo

Podpora

Náš komplet sortiment Vám ponúkame so zárukou.
V prípade uplatnenia reklamácie môžete využiť náš prehľadný postup s podmienkami záruky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyberte akciu

Nahlásenie poruchy bolo úspešne odoslané.