S čím potrebujete pomôcť?

Náš komplet sortiment Vám ponúkame so zárukou. V prípade uplatnenia reklamácie môžete využiť náš prehľadný postup s podmienkami záruky. Postup je uvedený nižšie, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Nahlásenie servisu

Dôležité!

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

 

Údaje o mieste inštalovaného produktu

Špecifikácia závady

Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
max 10 MB
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.

Poznámka:

V prípade nedoloženia fotodokumentácie ( hlavne foto dokladu o kúpe, záručný list) Vám hrozí riziko spoplatneného výjazdu za neopodstatnenú reklamáciu. Preto v rámci nahlásenia reklamácie, doložte menovanú dokumentáciu, ktorá bude mať za následok i urýchlenie procesu reklamácie, bez následných nedorozumení.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že súhlasíte s Reklamačným poriadkom Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Q-termo, s.r.o.

Vyplniť, že nie som robot

=

Na stiahnutie

Na stiahnutie

Ako postupovať pri reklamácii?

Pripravte si dokumentáciu:
Doklad o kúpe reklamovaného výrobku a Záručný list od reklamovaného výrobku
Z menu stránky vyberte položku PODPORA a z rolovacieho menu zvoľte nahlásenie servisu.
Prípadne zašlite reklamáciu na e-mail:
„servis@qtermo.cz" s požadovanými údajmi:
* meno a priezvisko, adresa, tel.č.
* typ výrobku, výrobné číslo
* dátum nákupu
* popis závady výrobku
* Pokiaľ je možnosť zašlite fotodokumentáciu: záručný list výrobku, doklad o kúpe, foto zapojenia výrobku / potrebné pre urýchlenie servisného výjazdu/
Potvrdenie o zaregistrovaní servisu
Po nahlásení servisu Vám na Váš email bude odoslaná správa o zaregistrovaní servisu pod prideleným číslom a o kontaktovaní našim servisným technikom, ktorý si s Vami dohodne detaily ďalšieho postupu.
Predošlé
Ďalšie

Pripravte si dokumentáciu

Doklad o kúpe reklamovaného výrobku a Záručný list od reklamovaného výrobku

Vyberte položku PODPORA

Z menu stránky vyberte položku PODPORA a z rolovacieho menu zvoľte nahlásenie servisu.

Prípadne zašlite reklamáciu na e-mail

„servis@qtermo.cz" s požadovanými údajmi:* meno a priezvisko, adresa, tel.č.
* typ výrobku, výrobné číslo
* dátum nákupu
* popis závady výrobku
* Pokiaľ je možnosť zašlite fotodokumentáciu: záručný list výrobku, doklad o kúpe, foto zapojenia výrobku / potrebné pre urýchlenie servisného výjazdu/

Potvrdenie o zaregistrovaní servisu

Po nahlásení servisu Vám na Váš email bude odoslaná správa o zaregistrovaní servisu pod prideleným číslom a o kontaktovaní našim servisným technikom, ktorý si s Vami dohodne detaily ďalšieho postupu.

Podmienky záruky

1. Podmienky pre uplatnenie záruky
Záruka začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručný list musí byť riadne vyplnený (potvrdený dátum predaja a montáže). 

Montáž výrobku musí byť realizovaná oprávnenou osobou! (potvrdené v záručnom liste alebo inak dokladované). Kupujúci si je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky preštudovať návody na montáž a použitie. Na výrobky dovezené zo zahraničia sa nevzťahuje záruka našej spoločnosti, ale len záruka výrobcu!

2. Zaniknutie záruky
Pokiaľ nespĺňa podmienky na uplatnenie záruky uvedené vyššie, kupujúci spôsobil poškodenie tovaru sám neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami, ak sú vady vzniknuté nerešpektovaním pokynov v návode na obsluhu, ak je poškodený výrobný štítok s výrobným číslom alebo na výrobku chýba.

 

KANCELÁRIA
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika

IČO:            36 34 77 10
IČ DPH:     SK2022065848
DIČ:            2022065848

ZÁKAZNÍCKA LINKA SR

ZÁKAZNÍCKA LINKA ČR

E-MAIL  ČR OBCHODNÉ ODDELENIE 

E-MAIL ČR, SR – SERVIS
– technické oddelenie, objednávky ND

E-MAIL SR OBCHODNÉ ODDELENIE – objednávky, fakturácia, logistika

OTVÁRACIE HODINY
PO – PI: 7:00 – 15:00 hod

KANCELÁRIA
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika

IČO:            36 34 77 10
IČ DPH:     SK2022065848
DIČ:            2022065848

ZÁKAZNÍCKA LINKA SR

ZÁKAZNÍCKA LINKA ČR

E-MAIL  ČR OBCHODNÉ ODDELENIE 

E-MAIL ČR, SR – SERVIS
– technické oddelenie, objednávky ND

E-MAIL SR OBCHODNÉ ODDELENIE – objednávky, fakturácia, logistika

OTVÁRACIE HODINY
PO – PI: 7:00 – 15:00 hod