ENERGY PBNR/R E AKU V2

Akumulačná nádrž nesmaltovaná s vnoreným zásobníkom na TUV – s dvoma výmenníkmi

ENERGY PBNRR AKU V2