ENERGY PBNF/E AKU

Akumulačná nádrž nesmaltovaná s vnoreným zásobníkom na TUV – bez výmenníka