Dôležité!

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

 

Údaje o mieste inštalovaného produktu

Špecifikácia závady

Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
max 10 MB
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.

Poznámka:

V prípade nedoloženia fotodokumentácie ( hlavne foto dokladu o kúpe, záručný list) Vám hrozí riziko spoplatneného výjazdu za neopodstatnenú reklamáciu. Preto v rámci nahlásenia reklamácie, doložte menovanú dokumentáciu, ktorá bude mať za následok i urýchlenie procesu reklamácie, bez následných nedorozumení.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že súhlasíte s Reklamačným poriadkom Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Q-termo, s.r.o.

Vyplniť, že nie som robot

=

KANCELÁRIA
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika

IČO:            36 34 77 10
IČ DPH:     SK2022065848
DIČ:            2022065848

ZÁKAZNÍCKA LINKA SR

ZÁKAZNÍCKA LINKA ČR

E-MAIL  ČR OBCHODNÉ ODDELENIE 

E-MAIL ČR, SR – SERVIS
– technické oddelenie, objednávky ND

E-MAIL SR OBCHODNÉ ODDELENIE – objednávky, fakturácia, logistika

OTVÁRACIE HODINY
PO – PI: 7:00 – 15:00 hod

KANCELÁRIA
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika

IČO:            36 34 77 10
IČ DPH:     SK2022065848
DIČ:            2022065848

ZÁKAZNÍCKA LINKA SR

ZÁKAZNÍCKA LINKA ČR

E-MAIL  ČR OBCHODNÉ ODDELENIE 

E-MAIL ČR, SR – SERVIS
– technické oddelenie, objednávky ND

E-MAIL SR OBCHODNÉ ODDELENIE – objednávky, fakturácia, logistika

OTVÁRACIE HODINY
PO – PI: 7:00 – 15:00 hod