Dôležité!

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

 

Údaje o mieste inštalovaného produktu

Špecifikácia závady

Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
max 10 MB
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.
Kliknite alebo ťahaním priložte súbor.

Poznámka:

V prípade nedoloženia fotodokumentácie ( hlavne foto dokladu o kúpe, záručný list) Vám hrozí riziko spoplatneného výjazdu za neopodstatnenú reklamáciu. Preto v rámci nahlásenia reklamácie, doložte menovanú dokumentáciu, ktorá bude mať za následok i urýchlenie procesu reklamácie, bez následných nedorozumení.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že súhlasíte s Reklamačným poriadkom Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Q-termo, s.r.o.

Vyplniť, že nie som robot

=