ENERGY PBNR/E AKU V1

Akumulačná nádrž nesmaltovaná s vnoreným zásobníkom na TUV – s jedným výmenníkom