ENERGY E SDV1

STACIONÁRNE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY so zväčšenou plochou ENERGY E SDV1.